مزین دارای سه تأمین کننده مقیاس رول و کارخانه آسیاب جوهر است