ما باید توانایی نوآوری ماشین آلات معدن را بهبود بخشیم